Geri
 

g2m Çalışanı Olmak

 

İşe Alım-Oryantasyon

Şirketimizde yetkinliklere dayalı bir işe alım süreci uyguluyoruz. Çalışanlarımızın işe alımlarında kaynak olarak; şirket bünyesindeki aday havuzundan, internet portallarından, gazete ilanlarından, merkez ofis ve yönetim pozisyonlarında ise ulusal ve uluslararası danışmanlık şirketlerinden faydalanıyoruz.

İş görüşmelerinde İnsan Kaynakları Departmanı ve ilgili departman yöneticisinden oluşan en az iki aşamalı bir süreç izliyoruz. Gerekli görülen durumlarda Takım Rolleri Envanteri, Mesleki Kişilik Envanterleri ve bize özel dizayn edilmiş Genel Yetenek Testleri kullanıyoruz. Değerlendirme sonucunda çalışmaya karar verilen adaya referans kontrolü sonrası iş teklifi yapıyoruz.

Aramıza katılan her yeni çalışan, pozisyonuna ve işinin gereklerine uygun bir oryantasyon programına tabii tutuyoruz.

Eğitim ve Geliştirme

Çalışanlarımızın sürekli gelişimlerini sağlamak, kariyerlerinde yönlendirici olabilmek amacı ile oluşturduğumuz yıllık eğitim planlarımız bulunuyor.

Gelişim Merkezi Projesi kapsamında çalışanların, uluslararası boyutta kullanılan araçlar ile güçlü ve gelişmeye açık yönleri tespit ediyoruz. Sistemli eğitim programları ile gelişmeye açık yönle takip ediyoruz.

Üst ve orta derece yöneticiler için beş aşamalı yurt dışı kaynaklı ‘Liderlik Eğitim Programı’nı uyguluyoruz.

“Satış Okulu” kapsamında ise g2m’yi müşterilere karşı sektörde temsil eden tüm satış ekibi üyeleri kişisel gelişim, satış teknikleri ve g2m satış tarzını aktaran on bir günlük bir eğitim programına katılıyorlar.

Mavi yakalı çalışanlarımız için "Lojistik Okulu" çerçevesinde eğitimler planlıyoruz. g2m olarak sadece eğitim programlarını değil, mesleki gelişim ile ilgili her türlü seminer ve toplantıları da takip ediyoruz.

10 bini aşkın ürünün portföyümüzde olması nedeni ile satış ekiplerinin, ürün uzmanlarının ve kategori sorumlularının ürün bilgisine daha hakim olmaları adına, eğitim portalımızda e-learning olarak hazırlanmış dokuz farklı kategori de ürün eğitimlerimiz bulunmaktadır.  Animasyonlarla zenginleştirilmiş bu programlar sayesinde çalışanlarımız eğlenceli bir method ile eğitim alıyorlar.

Performans Yönetimi

g2m’de hedeflere ve yetkinliklere dayalı bir değerlendirme sistemini e-portal üzerinde kullanıyoruz. Her yıl Ocak ayında değerlendirme görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Bu görüşmelerden toplanan verileri, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tespitinde ve buna bağlı yıllık eğitim planlarının hazırlanmasında, kariyer planlarımızın oluşturulmasında ve ücretlendirme çalışmalarında kullanıyoruz.

Kariyer Planlama

g2m’de çalışanların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kariyer planlama sistemi oluşturuyoruz. Özellikle hızlı büyüyen şirketimizde gelecekte ihtiyaç duyulacak yönetici pozisyonlarını mevcut çalışanlarımız arasından seçilebilmeyi hedefliyoruz. Nitelikli yönetici ihtiyacını karşılamak üzere bu yıl içinde uygulamaya koyduğumuz Gelişim Merkezi Projesi aracılığı ile liderlik becerileri, yönetim becerileri ve diğer kişisel gelişim konularında yönlendirerek, terfi mekanizması ile kariyerinde ilerletmeyi hedefliyoruz.