Gizlilik Politikası

 

                           

g2m, gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Bu bildirim dahlinde aşağıda gösterilecek bu ilkeler www.g2m.com.tr internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve açıklanmaktadır. www.g2m.com.tr internet sitesini ziyaret etmekle ve / veya kullanmakla belirtilen bu ilkelerin tümünü kabul etmiş olursunuz.www.g2m.com.tr kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda Gizlilik Bildirimi bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri her zaman için yapabilir. www.g2m.com.tr sitesinde yer alan Gizlilik Bildirimi bölümünü belli aralıklarla okumanız sonucunda g2m'nin kişisel bilgilerinizin güvenliği konusundaki kararlılığından ve bu anlamdaki yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.g2m, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından www.g2m.com.tr adlı web siteleri (Site) üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır.g2m kendisine iletilen kişisel bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, bunları satmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Site'de çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, g2m gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit edebilir ve bunları da anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, g2m tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla da kullanılabilir.Site'ye üye olup kullanıcı gibi sıfatların kazanılması için ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) Site üzerinden g2m'ye vermeleri gerekmektedir. g2m'nin, talep edebileceği bu bilgiler, işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar, iştiraki olan şirketleri ya da bizzat g2m tarafından doğrudan pazarlama teknikleri anlamında kullanılabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla temasa geçmek amacıyla da kullanılabilir. g2m tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler g2m ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

.

Siteye üye olan kullanıcının üyelik sözleşmesinde ve ödeme bölümünde onay vermesi koşuluyla, bir sonraki alışverişlerde üyeye kolaylık ve hız sağlamak amacıyla, üye kredi kart bilgileri yasal amaçlar doğrultusunda g2m tarafından saklanabilecektir. Kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler hiç bir şekilde g2m personeli ve diğer 3. kişiler tarafından görüntülenemez. Ayrıca kredi kart ve banka kartı bilgileri hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kuruluşların ulaşamayacağı şekilde kodlanarak saklanmaktadır.g2m, Site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. g2m, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soyad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, kredi kart bilgileri ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. g2m işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini g2m'nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. g2m aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.Bu durumlar,Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği hallerg2m'nin kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerdeYetkili idari ve/veya adli otoriteler tarafından kanuni yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerindeKullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.g2m kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.g2m kullanıcılar ve kullanıcıların Site'yi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

g2m tarafından Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, g2m ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.Üyeler g2m eposta bildirimlerini reddedebilecek araçlarla eposta bildirimine son verebilir. g2m bunun için kolay ve ücretsiz araçlar sunmaktadır. Üyelerin, eposta bildirimlerinden ayrılması için g2m'nin gönderdiği epostalarda yer alan Üyelikten Ayrıl linkini kullanabilirler.g2m işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda Site'de yayınlamak şartıyla değiştirebilir. g2m'nin değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Site'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler. www.g2m.com.tr müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.www.g2m.com.tr sunucusunda toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmalarında sadece www.g2m.com.tr bünyesinde kullanılmaktadır.www.g2m.com.tr üyelik formundan topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.www.g2m.com.tr  e-posta adresi ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, www.g2m.com.tr müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla www.g2m.com.tr iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.Herhangi bir zamanda günlük e-mail gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz e-maillerin alt kısmında bulunan E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.www.g2m.com.tr' de Secure Sockets Layer (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır. 128 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelendiğinden 3.şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmiştir.Her türlü sorunuz için 0850 222 2 426 no'lu çağrı merkezinden bize ulaşabilirsiniz yada www.g2m.com.tr ‘de bulunan iletişim formunu doldurabilirsiniz.g2mEKSPER Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Altunizade Mahallesi Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No 38/1 Üsküdar / İstanbul